Rozpuszczalniki Nexa Autocolor

Rozpuszczalniki system 2K

P850-1490 Rozpuszczalnik - bardzo szybki

P850-1491 Rozpuszczalnik - szybki

P850-1492 Rozpuszczalnik - średni

P850-1493 Rozpuszczalnik - wolny

P850-1494 Rozpuszczalnik - bardzo wolny

P850-1692 Rozpuszczalnik o obniżonym udziale LZO - szybki

P850-1693 Rozpuszczalnik o obniżonym udziale LZO - średni

P850-1694 Rozpuszczalnik o obniżonym udziale LZO - wolny

Rozcieńczalniki aplikowane do podkładów , lakierów bezbarwnych firmy Nexa Autocolor 2K.